Baymed Medikal

Şirket olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel olaylara duyarlı ve etik bir anlayışla yaklaşmaktayız. Dünyaya ait kaynakları kullanırken, içinde bulunduğumuz çevreye ve insanlığa pozitif yönde etki etmeyi, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya emanet etmeyi hedeflemekteyiz. İçinde yaşadığımız çevrenin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanlarımız ve ailelerinin başta olmak üzere toplumumuzun gelişimini sağlamak, eğitim seviyesini arttırmak için çalışmaktayız. Sağlık sektörüne hizmet eden bir şirket olarak, başta sağlık ile ilgili projeler olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine destek vermekteyiz.

Baymed olarak yaptığımız yatırımlar ile her geçen gün büyüyerek ekonomik kalkınmada, istihdam yaratmada ve cari açığın kapatılmasında ülkemize katkıda bulunmaya devam etmekteyiz. Bunun yanı sıra eğitime verdiğimiz önem ile öncelikle kendi çalışanlarımızın gelişimi için şirket içi ve şirket dışı eğitim çalışmaları ile destekliyoruz; tüm ekibimizde okuma bilincinin oluşması ile daha geniş kitlelere yayılması için çalışıyoruz.